Jdi na obsah Jdi na menu

Dopis sborům BJB ke Sjezdu delegátů

24. 4. 2019

V Praze, 21. dubna 2019

Vážené sestry a vážení bratři,

rádi bychom se před letošním Sjezdem delegátů BJB ozvali a vyřídili v klidu a pokoji několik věcí, které máme na srdci.

Předně bychom stáli o to, aby náš hlas byl pochopen jako vysvětlení způsobu, jakým uvažujeme. Dáváme ke zvážení, zda nás dokážete mezi sebou unést takové, jací jsme. Ať už jsme takoví nebo onací, vždy jsme vyjadřovali svou vůli zůstat součástí BJB. Na tom se ani nadále nic nemění. Záleží nám na tom, aby bylo zřetelné, že štěpná témata, která nyní hýbou Jednotou, nebyla vznášena ani vnesena z naší strany. Současně však diskusím zůstáváme otevřeni.

Jednota a rozmanitost. Neexistuje snad nic jako jediný správný model baptismu. Od jeho počátků můžeme sledovat minimálně dva proudy, partikulární a generální. Každý měl své důrazy, ale vždy byla snaha o vzájemnou spolupráci. I v současnosti jsou mezi baptisty celosvětově patrné různé důrazy. Zároveň s nimi také vůle ke sdružování navzdory rozdílům.

Evangelium. Na kritiku našeho sboru za jiný pohled na Bibli odpovídáme takto. Jsme přesvědčeni, že místní společenství má všemi svými životními projevy vydávat svědectví o Kristu Ježíši a jeho spáse pro svět. Pod vedením Ducha svatého shromáždění má slyšet i vykládat Písma a modlit se k Hospodinu. Sborový život má vždy nanovo být tímto děním směřován k Božím věcem, k věcem Kristovy vlády uprostřed Božího stvoření. O to se snažíme, byť jistě nedokonale.

Řády BJB. Platné dokumenty BJB, které vznikaly z velké části v 90. letech, jsou výsledkem snahy odpoutat se od dokumentů komunistickým režimem vynucených a v lecčems z pohledu obecných baptistických principů zkreslených. Zásady a stanoviska baptistů byly v rámci BJB vytvořeny podle dokumentu Evropské baptistické federace Kdo jsou baptisté? Na cestě k vyjádření baptistické identity v měnící se Evropě (1993), na němž se shodly baptistické jednoty napříč celým teologickým spektrem.

SBS a BJB. Společenství baptistických sborů (SBS) vzniklo jako nouzová varianta pro případ, že náš sbor by byl ze strany BJB fakticky zrušen (tzn. vyloučen z BJB). Jde o řešení, které někde budí podiv, možná podobný našemu údivu nad opakovanými snahami vylučovat sbor, který nechce odejít a respektuje dohodnutá společná pravidla. SBS ovšem nechápeme předně jako další baptistickou jednotu, ale jako směřování k širšímu hnutí. S baptisty by dále zahrnovalo všechny, kdo se hlásí k důrazům radikální reformace, nebo kdo se v církvích vzešlých z české reformace hlásí k důrazům Petra Chelčického na osobní rozhodnutí víry, poslušné následování Krista a nenásilí. Devátý bod Zásad a stanovisek chápeme tak, že vytváření širších svazků mezi sbory a společenstvími sborů k baptismu patří.
 
100 let BJB. Ať už se situace vyvine jakkoli, doufáme, že do budoucna bude ochota ke vzájemné spolupráci, jelikož nás spojují a vždy budou spojovat společné kořeny. Sborová práce formovaná baptistickými principy je pro nás důležitá a proto na ni chceme navazovat a pokračovat v ní i nadále.
 
S přáním Božího pokoje vás zdraví sestry a bratři ze sboru Na Topolce.
 
PS: Přikládáme dva krátké texty. První z nich je výňatek z publikace 100 let života víry , kterou vydala BJB v roce 1989 u příležitosti výročí sta let od založení prvního samostatného baptistického sboru v Hleďsebi (příspěvek od G. Noela Vose). Druhý text je překladem zásad, které sdílejí baptisté v Británii od roku 1891, kdy se spojili partikulární a generální baptisté do jedné jednoty.