Jdi na obsah Jdi na menu

Kdo jsme?

 
  • Jsme součástí širokého společenství křesťanů, ustaveného a formovaného živým Pánem církve - Ježíšem Kristem. 
  • Vycházíme z myšlenkového prostředí evropské reformace, zejména jejího radikálního křídla, jak se profilovalo u nás (Petr Chelčický, moravští křtěnci) i jinde, a hlásíme se ke světovému baptistickému hnutí a podobně orientovaným tradicím či hnutím. Jsme však v kontaktu i s jinými křesťanskými komunitami.
  • Základní a svrchovanou normou našeho poselství a životní praxe je biblická zvěst o Boží zachraňující a proměňující milosti, zachycená ve Starém i Novém zákoně.
  • S úplnou organizační a programovou odlukou církve od státu spojujeme i naprostou nezávislost finanční.
  • Vysluhujeme křest ponořením na vyznání víry a každou první neděli v měsíci památku Večeře Páně.
  • Usilujeme o to být zřetelným, sociálně vnímavým a integrujícím společenstvím, ve kterém si snad každý najde své místo.