Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva Nedělní školy za rok 2008

15. 3. 2009

 

Zpráva o činnosti nedělní školy sboru BJB Na Topolce

za rok 2008 a první čtvrtletí roku 2009

 

Milé sestry, milí bratři,

 

dovolte mi, abych Vám prostřednictvím této zprávy a jménem všech, kteří se podílí na přípravě nedělní školy představila a připomněla události uplynulého roku.

 

Rok 2008 přinesl do nedělní školy našeho sboru poměrně výrazné změny. Bylo to dáno souhrou několika faktorů: především samozřejmě tím, že děti rostou a tak bylo třeba začít důkladněji promýšlet budoucí podobu a fungování nedělní školy. Tuto změnu dále provázelo také dvojnásobné rozšiřování tzv. učitelské základny, která je v současnosti tvořena sestrami Barkou Fiedlerovou, Alžbětou Swiatkovou a Ester Pěknou. V tomto složení a v příležitostném kontaktu se sborovým staršovstvem společně pracujeme na celkové koncepci nedělní školy. Tu v současné době (od ledna 2009) pravidelně navštěvuje pět dětí ve věku od 3, 5 do 6- ti let:  Barunka Výchopňová, Ondra a Adam Večerkovi, Rebeka a Natan Gondášovi. V období do Vánoc 2008 s námi chodili pravidelně i Tomášek a Kuba Hejlovi.

 

Hned v počátku považuji za důležité se alespoň ve stručnosti zastavit u toho, jak instituci nedělní školy rozumíme, co pod tímto pojmem chápeme a jak si práci v dané sborové oblasti představujeme. Na základě společných diskuzí nám prozatím vykrystalizovaly tři centrálních důrazy, které se pokoušíme rozvíjet a upevňovat.

1. V první řadě jsme si vědomy, že práce s dětmi v nedělní škole je z dlouhodobého hlediska jedním ze základních pilířů zdravého fungování celého našeho sborového společenství. První z důrazů je tedy možné všeobecně označit jako výchovu dětí k životu v obecenství sboru. S tím mimo jiné souvisí aktivní účast nedělní školy na sborovém životě. Ta byla zatím realizována prostřednictvím písní a her a mohli jsme tak v uplynulém roce během bohoslužeb zaslechnout čtyři písně (Pampelišky, Děkujem Ti Pane Bože nebo Hory doly stráně, Neslyšíte zpívat zvony) nebo shlédnout Andělskou vánoční hru. Písně vybíráme z baptistického Zpěvníčku pro děti, Zvonků, Bratrských písní a evangelických zpěvníků pro děti.

2. Dalším cílem je znalost Písma. Postupně se společně každou neděli zamýšlíme nad biblickými příběhy a objevujeme jejich možná poselství. V návaznosti na předešlý rok se i nadále zabýváme především starozákonními příběhy. Od Abrahama, přes Izáka a Jákoba jsme se dostaly až k příběhu Josefa a jeho bratrů, se kterým vystačíme v nastávajících měsících až do letních prázdnin. Adventní čas jsme strávily s příběhem narození Pána Ježíše.

Prozatímní praxe nedělní školy se ustálila v podobě, kdy je vždy zvoleno určité téma např. příběh nebo část příběhu, kterým se pak zabýváme celý měsíc. Příprava nedělních hodin probíhá samostatně a je na každé z učitelek, jak dané téma uchopí. Tímto chceme dětem nabídnout možnost vnímat naše rozdílné přístupy a pojetí. Dále bychom se chtěly vyhnout stereotypu, udržovat děti ve střehu a zároveň zohlednit jejich možnosti, proto využíváme různé metody práce (např. vyprávění, hry, dramatizace, četba, vyprávění s flanelografem, vyprávění s figurkami a modelem krajiny).

Přes rozdílná pojetí je však základní struktura hodin vždy zachována. Obsahuje přivítání dětí, písně, modlitbu, příběh, poučení a také závěrečné kontrolní otázky v podobě tzv. velbloudího bobku (v tuto chvíli je na vysvětlenou třeba poznamenat, že velbloud se stal jakýmsi maskotem nedělní školy, máme jednoho plyšového, kterému říkáme Ad Onrenatobaku. Bystřejší z vás možná hned pochopili, že velbloudí jméno je složeninou počátečních písmen dětí, ale toto tajemství dětem prosím zatím neprozrazujte, protože o něm nevědí a čekáme, zda-li si toho někdo všimne. Velbloud nás také okrajově, ale symbolicky provází každým příběhem). Výše zmiňovaný velbloudí bobek má proměnlivou podobu a lze jej získat za správné odpovědi na kontrolní otázky v závěru hodin. Obvykle se jedná o nálepky, razítka nebo různé předměty, které si děti buď hromadí ve vlastních sešitech, které mají uložené v nedělní škole nebo si je mohou odnést domů, jako připomínku příběhů.

3. Poslední ze zmiňovaných prozatímních cílů se týká oblasti našich vzájemných vztahů.  Máme na mysli vzájemné vztahy mezi dětmi, učitelkami i všemi členy sboru.

První říjnový víkend loňského roku jsme proto uspořádaly víkendové setkání nedělní školy s přespáním ve sborovém domě. Výlet podzimní krajinou se nesl ve znamení novozákonního podobenství o ztracené ovci. Další, tentokrát jarní výlet je předběžně naplánován na poslední dubnový víkend tohoto roku.

Pro rozvoj vazeb a vztahů mezi dětmi a členy sboru byly zatím nejnověji zavedeny tzv. hostovské hodiny, při kterých si program pro děti připraví někdo z členů sboru. Prvního hosta jsme přivítaly poslední únorovou neděli, když si program připravil bratr Emďa Michálek. Při dvouměsíčním intervalu nás příští návštěva čeká v dubnu a svou účast přislíbil bratr Jarek Šamánek.

 

V průběhu roku jsme samozřejmě řešily také množství menších problémů jako například úskalí vzájemné komunikace nebo problém ohledně chování dětí při bohoslužbách před odchodem do nedělní školy, který se výrazně projevil na podzim minulého roku. Situace je v současné době snad klidnější a doufáme, že se bude stále zlepšovat. Také jsme přemýšleli o rozdělení dětí v nedělní škole do dvou skupin, na starší a mladší, ale vzhledem k aktuálnímu počtu pěti dětí jsme od této myšlenky zatím upustily. Do budoucna se těšíme na práci s dalšími dětmi ze sboru jako je Jusef  el Houbi a Anička Petráková, kteří jsou pro nedělní školu v toto chvíli ještě malí, ale v horizontu nejdříve jednoho roku počítáme s jejich zapojením a vytvořením nové skupiny. 

 

Také bychom rády požádaly rodiče, pokud předem vědí, že tu nějakou neděli nebudou, aby nám to dali včas vědět, protože pro program nedělní školy je pravidelná docházka dětí důležitá.

 

Nakonec bych ještě ráda upozornila na nástěnku nedělní školy, kde můžete sledovat její aktuální program a fotodokumentaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Pěkná

Sbor BJB Na Topolce, Praha, 15.3. 2009