Jdi na obsah Jdi na menu

Východiska a reflexe postoje BJB v otázce majetkového narovnání s církvemi

Tisková zpráva, 14. října 2013, Praha

 

Východiska a reflexe postoje BJB v otázce majetkového narovnání s církvemi

 

 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, mediální obraz BJB, argumentace pro a proti ne/přijetí zákona či teologicko-historická perspektiva, to jsou názvy referátů, které zazněly během sedmého ročníku Procházkovy přednášky. Další z cyklu setkání nad aktuálními i historickými tématy se uskutečnila v sobotu 5. října ve sboru BJB Na Topolce v Praze.

„V několika předchozích letech jsme se důkladně věnovali tématu politické persekuce BJB v období od konce padesátých let do začátku normalizace. Ve státních archivech jsme objevili množství dosud neznámých a nezveřejněných informací, které vnesly do kolující ústní tradice nové světlo a pomohly nám lépe si představit situace, ve kterých se sbory i Jednota tehdy ocitly. Téma perzekuce jsme v minulém roce na Procházkově přednášce prozatím uzavřeli, ale náš cíl zůstává stále stejný – každé ze zvolených témat chceme sledovat z různých úhlů pohledu, chceme sebe i hosty přednášek inspirovat k  vzájemným rozhovorům, diskusi, přemýšlení i znovupromýšlení vlastních postojů i postoje BJB jako celku.“ přibližuje obsah předchozích ročníků a cíl Procházkovy přednášky Ester Pěkná, spoluorganizátorka setkání.

Přednášky, diskuse, prostor pro společné rozhovory

V úvodu setkání byl představen zákon o majetkovém narovnání s církvemi. Obsah, formu i vývoj stávající podoby zákona představil student teologie Martin Stepanenko. Na něj navázaly dva příspěvky odhalující mediální obraz BJB. Nečekaný mediální zájem způsobený ojedinělým postojem Bratrské jednoty baptistů přiblížili předseda výkonného výboru BJB Milan Kern a student teologie Jan Koukal.

 Hledáme-li stopu, jakou jsme nedávnými postoji zanechali v terénu, je na místě se ptát, které směřování vlastně sledujeme. A myslím, že jako učednice a učedníci Krista, nalézající se v baptistické tradici, se ohlížíme a vyhlížíme k Božímu Slovu…Myslím, že hlavní pohyb, který bychom měli sledovat, je ten, co nastal v jednotlivých sborech BJB.“ zaznělo mimo jiné od Jana Koukala.

Ředitel vyšší odborné školy sociální Dorkas, Petr Hlaváček, provedl analýzu argumentace výstupů představitelů orgánů a sborů BJB souvisejících s přípravami zákona o majetkovém narovnání. „Souhrn veřejných vyjádření od 90. let 20. století po současnou situaci jistě stojí za bližší pozornost.“ doporučuje příspěvek Petra Hlaváčka Lydie Kucová, další z organizátorek setkání.

O mikroperspektivu k tématu -  přiblížení uvažování na úrovni konkrétního sboru obohatil setkání kazatel sboru BJB ve Vikýřovicích Ivan Stanko.

Poslední příspěvek, zabývající se teologicko-historickou perspektivou postoje, přednesl kazatel sboru BJB Na Topolce Jáchym Gondáš. „Tento zákon nějak rozumí církvi, jejím potřebám a jejímu významu, nějak rozumí také závažným motivům křivdy a její nápravy... Když pak vezmeme v úvahu, že se naprostá většina českých církví k tomuto zákonu přihlásila, vyplývá z toho, že teologie obsažená v jeho textu jim není cizí, nepohoršuje je, že se s ní dokonce do značné míry ztotožňují.“ otevřel Jáchym Gondáš své zamyšlení nad specifickou teologickou orientací zákona o majetkovém narovnání a třemi nejvýraznějšími motivy – majetkem, spravedlností a odpovědností, které se objevují nejen v zákoně, ale byly často opakovány i v souvisejících rozhovorech a argumentaci pro a proti jeho ne/přijetí církvemi. 

Procházkovu přednášku poté uzavřela společná diskuse, jíž moderoval předseda historické komise BJB Miroslav Franc a v rámci které zazněly např. doplňující postřehy i sdílení zkušeností se zahraniční praxí odluky církve od státu.

Novinkou letošní Procházkovy přednášky bylo přichystání sborníku ze setkání. Sborník Procházkovy přednášky 2013 obsahuje úplné texty proslovených příspěvků a je možné jej objednat kontaktováním sboru BJB Na Topolce nebo přímo na adrese prochazkova.prednaska@gmail.com. Cena sborníku je 40 Kč a zisk z prodeje bude určen na pokrytí tiskových nákladů.

„Děkujeme všem řečníkům i hostům setkání za aktivní účast a podporu. Těšíme se za rok na další Procházkovu přednášku. Pokud Vás již nyní napadá téma, kterým byste se spolu s námi chtěli příště zabývat, neváhejte nás prosím kontaktovat na uvedené adrese.“ uzavírají Lydie Kucová a Ester Pěkná.

 

Více informací o Procházkově přednášce najdete na www.topolka.estranky.cz/clanky/prochazkovaprednaska.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Procházkova přednáška 2013