Jdi na obsah Jdi na menu

Preambule a principy SBS

24. 4. 2017

 

ZŘÍZENÍ SPOLEČENSTVÍ BAPTISTICKÝCH SBORŮ


( I ) PREAMBULE
Považujeme se za křesťany a křesťanky vyznávající na základě biblického svědectví víru v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista jako svého Pána. Věříme, že v něm k nám prostřednictvím Ducha svatého promlouvá a jedná s námi sám Bůh, náš Stvořitel a Vykupitel. Cítíme se být součástí Kristovy církve jako putujícího Božího lidu svědčícího o Božím osvobodivém díle pravdy a lásky.
Z Kristova pověření poskytujeme křest na vyznání víry a vysluhujeme večeři Páně.


( II ) PRINCIPY SPOLEČENSTVÍ BAPTISTICKÝCH SBORŮ
• Společenství baptistických sborů (dále „SBS“) tvoří dobrovolně sdružené sbory, které se hlásí k baptistickému hnutí a organizují se na základě kongregačního modelu.
• K základním sdíleným hodnotám patří dále svoboda svědomí, náboženská svoboda a také všeobecné kněžství věřících.
• SBS se hlásí k praxi úplné – a tedy i finanční – odluky církve a státu.
• SBS si je vědomé úskalí, která přináší fakt, že česká zákonná úprava s kongregačním uspořádáním církví výslovně nepočítá, a potvrzuje všestrannou nezávislost i vzájemnou spřízněnost jednotlivých sborů.
• Při jednání Konferencí SBS se rozhodování děje v zásadě konsenzuálně, neboť SBS se hlásí k zásadě shody pomocí diskuse a nechce jít cestou přehlasování menšiny.

Zřízení SBS - preambule a principy