Jdi na obsah Jdi na menu

 

Jak to začalo...

 V dobách normalizace, v čase, kdy navzdory oficiální propagandě ani elementární právo na vzdělání a sdílení informací nebylo samozřejmostí, hojně se v různých komunitách provozovala praxe bytových seminářů. V částečně chráněném prostředí rodiny, kruhu přátel, nebo církevního společenství byla přednášena a diskutována nejrůznější témata, pro která nebyl prostor ve školách a médiích. Mnoho nosného a smysluplného, co bylo v této době promyšleno a vykonáno, vycházelo právě z takovýchto bytových setkání. Také v našem sboru se konala tradiční sejití „třicátníků“ s pozvanými hosty.

 S otevřením nových možností po roce 1989 se mohlo zdát, že smysl a důvod podobných bytových seminářů zaniká. Dříve přehlížená a vytěsňovaná témata se dostala do školních osnov, nebylo před kým se skrývat. Svobodně studovat mohl každý, kdo o to projevil zájem.

 Dvacet let po revoluci se ale ukazuje, že svobodné školství není samospasné. Nadbytek studijních příležitostí a literárních i internetových zdrojů kupodivu k prohloubení našeho poznání automaticky nevedl. Spíše naopak. Tam, kde je všechno na dosah, jako by se vytrácela motivace. Paradoxně se tak ukazuje, že intimita skromného bytového semináře – pocit neopakovatelnosti a spontaneity je ve světě neomezených možností nedostatkovým a znovu lákajícím artiklem.

Baptistická duchovní tradice, se svou programovou menšinovostí a důrazem na význam partikularity se tak ukazuje jako opět aktuální a inspirativní model společenských vztahů. 

Od roku 2007 se Na Topolce konají pravidelná setkání bytového semináře. Jejich sídlem se stala pracovna kazatelského bytu, ve které se setkávají nejen někteří členové sboru, ale také a především přátelé z širšího okruhu „za církevní zdí“. V prvním roce, tehdy ještě při čtení relativně „čerstvé“ knihy Odvaha být od teologa Paula Tillicha jsme si začali uvědomovat, že naší společnou nouzí je nedostatečná znalost pramenů evropské kultury a vzdělanosti. Rozmanité střední a vysoké školy, které jsme absolvovali, nám sice předaly množství informací, ve vzácné shodě jim ovšem chyběla pevnější báze pramenné literatury. Zjednodušeně řečeno: kvanta encyklopedických hesel jsme sice vstřebali, věc sama se nás ovšem nedotkla.

 Z této společné nouze vyrostl nejen seznam toho, co pokládáme za stavební kameny evropského myšlení, ale také rozhodnutí věnovat se soustavnějšímu komunitnímu studiu. Tentokrát už bez indexů a Damoklova meče zkoušek, nikoli z povinnosti, ale z obyčejné (překvapující) touhy po rozhovoru a sebevzdělávání.

 Doposud čtené texty naleznete níže na této stránce - poslední je aktuálním předmětem našeho setkávání. Cílem setkání není akademická úroveň studia filosofie či literatury, ale široce přístupný rozhovor nad inspirativním pramenem našeho myšlení. Společnost účastníků je pestrá a stále otevřená.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni k účasti.


...........................................................................................................................................................................
Platón Eutyfrón, Symposion

Nejen tyto dialogy, ale celou rozsáhlou knihovnu antických textů online naleznete zde.
 

platon.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................
Aristotelés O Duši

Řecký text spisu naleznete online zde.

Obrazek


...........................................................................................................................................................................
William Shakespeare Kupec benátský

Text on-line je k dispozici zde.

Při čtení jsme pracovali s překladem Martina Hilského
v bilingválním vydání, Torst 1999.

Obrazek
...........................................................................................................................................................................
Ovidius Proměny

V angličtině je text on-line dostupný zde.
Pro latiníky k dispozici zde.

Obrazek

...........................................................................................................................................................................
Friedrich Nietzsche Tak pravil Zarathustra

Zarathustra a další Nietzscheho texty v angličtině jsou on-line dostupné zde.

Obrazek...........................................................................................................................................................................
Dante Alighieri Božská komedie

V originále i anglickém překladu online zde.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................
Walt Whitman Stébla trávy

Whitmanův archiv online zde.

3b36326r.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................
Johann Wolfgang Goethe Faust
 

Text v anglickém překladu.
 

goethe_stieler_1828.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................
Immanuel Kant Kritika čistého rozumu
 

Text v češtině v PDF ke stažení zde.  Kantův archiv online zde.
 

kant-stamp1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................
Filip Melanchton Augsburské vyznání
 

Text v latině a angličtině online.
 

luther_melanchthon.jpg

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................
Korán
 

Text tří českých překladů + originál
 

quran.jpg

            

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................
Diamantová sútra

Český překlad
 

sutra.jpg

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................
Karel Marx, Bedřich Engels Komunistický manifest

Text v českém překladu
 

marx-bio.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................
Homér Odysseia

Řecký text

409px-william-adolphe_bouguereau_-1825-1905-_-_homer_and_his_guide_-1874-.jpg