Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva o životě sboru v roce 2010

Zpráva o životě sborového společenství v Praze 4 – Na Topolce v roce 2010

Pevnou kostru sborového života v roce 2010 tvořila pravidelná setkání. Kromě nedělních bohoslužeb (při kterých se věnujeme soustavnému výkladu Markova evangelia) a biblické hodiny (epištola Židům, Jonáš), to byla také setkání dvou skupinek (čtení filosofických textů /Ovidius, Nietzsche/a „náboženství pro dospělé“ s religionistou Ivanem Štampachem), kterých se zúčastňují především přátelé sboru a také nedělní škola pro dospělé (při které jsme studovali dějiny baptistického hnutí a rané církve).

 K svému samostatnému programu se setkávaly také děti, pro které jsme uspořádali několik výletů a týdenní letní tábor. Aktivní složkou sboru byla starší mládež, ke schůzkám se setkávaly také sestry. V adventním období se uskutečnilo tradiční sejití seniorů.

 Sbor navštívila v průběhu roku řada hostů, kteří nám posloužili kázáním (Jiří Nečas, Pavel Filipi, Jan Čapek…) V březnu nás také navštívil celý Liberecký sbor. Vyjížděli jsme na výlety, strávili jsme společně příjemnou sborovou dovolenou na Moravě.

 Náš sbor v průběhu roku pokračoval ve spolupráci se střediskem Diakonie ČCE pro zrakově postižené. Na jejich podporu jsme uspořádali adventní bazar a také koncert v nedalekém parku.

Nadále jsme usilovali o otevřenost a užitečnost sboru pro širší veřejnost. V suterénu sborového domu tomuto účelu slouží zkušebna hudebních skupin. V modlitebně sboru jsme uspořádali několik výstav současného umění (Pavel Macek, Jana Turecká, Michal Novotný).

 Sestry Ester Pěkná a Lydie Kucová pokračovaly ve své službě a uspořádaly v září 2010 další setkání Procházkovy přednášky. Tentokrát byly tématem politické procesy s kazateli v padesátých letech. Na setkání přijela řada hostů a bylo zveřejněno množství doposud neznámých archivních materiálů.

O Vánocích byly s úspěchem předvedeny divadelní hry dětí a dospělých.

 Na základě rozhovorů, které probíhaly na RZS v Žatci jsme v roce 2010 s podporou historické komise připravili k vydání publikaci Baptistické zásady (Pavel Vychopeň, Lydie Kucová, Jáchym Gondáš).   

 K 1. 1. 2011 naše sborové společenství čítá 60 členů a také skupinu dětí a přátel, kteří se pravidelně zúčastňují života sboru.

 Jsme vděčni za vše, co nám bylo dáno v tomto roce prožít, a věříme, že také v následujícím období budeme moci z Boží milosti rozvíjet započatou službu. Totéž přejeme také našim sestrám a bratrům v celé BJB.

 Více informací a aktualit naleznete na sborových stránkách:

www.topolka.estranky.cz

 

Za sborové společenství Na Topolce

Jáchym Gondáš